Váš majetek obstaráme

s největší péčí

Nákup nebo prodej majetku je obvykle jednou z nejdůležitějších událostí v životě.

Znamená investování množství času a peněz do složitých úkonů, dost často i vážné emoční rozhodnutí, protože dochází třeba
ke změně majetku, který byl v rodinném vlastnictví po mnoho generací. Máme zkušenosti, odborné znalosti a nezbytný cit, aby nákup nebo prodej nemovitosti probíhal hladce a bez stresu. Aby bylo možné vše provést co nejrychleji, adekvátně vašim časovým
a finančním možnostem, zároveň pak dosáhnout optimálního poměru výkonu a ceny a tím nejlepšího možného výsledku.

Odpovíme vám na všechny otázky týkající se prodeje a dovedeme váš projekt až k podpisu notářské smlouvy.

Váš majetek obstaráme

s největší péčí

Nákup nebo prodej majetku je obvykle jednou z nejdůležitějších událostí v životě.

Znamená investování množství času a peněz do složitých úkonů, dost často i vážné emoční rozhodnutí, protože dochází třeba
ke změně majetku, který byl v rodinném vlastnictví po mnoho generací. Máme zkušenosti, odborné znalosti a nezbytný cit, aby nákup nebo prodej nemovitosti probíhal hladce a bez stresu. Aby bylo možné vše provést co nejrychleji, adekvátně vašim časovým
a finančním možnostem, zároveň pak dosáhnout optimálního poměru výkonu a ceny a tím nejlepšího možného výsledku.

Odpovíme vám na všechny otázky týkající se prodeje a dovedeme váš projekt až k podpisu notářské smlouvy.

Naše služby

nemovitost
byty
půda

Pronájem bytů a komerčních pronájmů

Zprostředkování pronájmu bytů a komerčních pronájmů

Určení současné tržní hodnoty nemovitosti
Tvorba a umístění reklamy v tiskových médiích a na internetu
 Kontakt se zainteresovanými stranami a prohlídka památek
 Informace o potencionálních kupujících/prodávajících
 Jednání se zúčastněnými stranami a jmenování notáře
 Zkoumání všech příslušných dokumentů
Příprava dat k ověření a pomoc se smlouvou

Snížení režie bytu – zprostředkujeme úsporu nákladů na provoz bytu a najdeme finančně méně náročné bydlení
Hledání nových nájemců – zkoumáme potenciální vyhlídky na kritéria a likviditu, které požadujete.

Pokud jsme pro vás našli ten správný, rozhodnete se, zda chcete pronajmout svůj majetek příslušnému potenciálnímu zákazníkovi.
Pokud jste se rozhodli pro nájemce, vytvoříme pronájem
a předáme byt novému nájemci
Realizace žádostí o zvýšení nájemného

Nejnovější nabídky​

Na prodej

22 648 500 Kč
5033 m2
Pozemek, bydlení

Exkluzivní stavební parcela v Berouně

Prokopa Holého, Beroun-Zavadilka
Na prodej

2 555 000 Kč
1022 m2
Pozemek, bydlení
Na prodej

18 006 300 Kč